Męski wyjazd: 10 rzeczy, które musisz mieć ze sobą w podróży!

Męski wyjazd: 10 rzeczy, które musisz mieć ze sobą w podróży!


Pakowanie się nie należy do prostych zadań — zawsze potrzebne jest nam więcej rzeczy, niż możemy pomieścić. Co więcej, oprócz rzeczy osobistych powinieneś mieć komplet rzeczy, w które musi być wyposażony Twój samochód. Przypominamy, w co musisz się zaopatrzyć.

Marzec jest trudnym miesiącem na podróż — pogoda w tej części roku potrafi zaskoczyć! Raz słońce, raz deszcz — znasz to, prawda? Wyruszasz w podróż samochodem, a lista rzeczy do wzięcia jest za długa? Przeczytaj, co najlepiej zabrać ze sobą na wyjazd.

1. Dokumenty 

O tym nie można zapomnieć nigdy. A właśnie to dokumentów najłatwiej zapomnieć. Mowa tu oczywiście o Twoim dowodzie osobistym, prawo jazdach. Jazda samochodem bez tych dokumentów to ryzyko kary grzywny do 250 zł lub kary nagany. Od 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i ważna polisa OC nie jest już potrzebna — ją wystarczy mieć tylko podczas przeglądu technicznego pojazdu.

 

2. Trójkąt

powinien mieć to każdy kierowca o każdej porze roku — nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz musiał zatrzymać się na drodze. Trójkąt jest potrzebny do ostrzegania o obecności nieuruchomionego pojazdu na jezdni.


3. Gaśnica

Gaśnica nie ma daty przydatności do użycia, jednak pamiętaj, żeby sprawdzić, czy działa. Może bowiem się przytrafić taka sytuacja, że stara gaśnica już nie spełni swojej funkcji. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, wymieniaj gaśnicę raz na dwa lata. 
Pamiętaj, aby umieścić gaśnicę w łatwo dostępnym miejscu. W razie potrzeby jej użycia będziesz mógł szybko ją wyciągać. I nie tracić czasu.

4. Apteczka i kamizelka odblaskowa

Niezależnie, czy posiadanie apteczki jest usankcjonowane prawnie, czy nie, warto mieć ze sobą apteczkę i kamizelkę odblaskową. W apteczce powinien się znaleźć koc ratunkowy, plastry z opatrunkiem różnej wielkości, bandaże o szerokości 5 i 15 centymetrów, jałowy opatrunek, nożyczki do cięcia bandaży, rękawice lateksowe, maseczka i kamizelka odblaskowa.

5. Czytelną, oświetloną, niezasłoniętą i prawidłowo zamontować tablicę rejestracyjną.

Jeśli chociaż jedno z tych określeń nie będzie spełnione, możesz dostać mandat w wysokości 100 złotych. Podpowiadamy: Warto mieć ze sobą nowoczesny kosmetyk do samochodu Dr.Marcus – preparat do czyszczenia felg. Nim doskonale umyjesz także tablicę rejestracyjną! Do opracowania tego środka do czyszczenia każdego rodzaju felg wykorzystano zaawansowaną technologię Titanium. Ten preparat do czyszczenia felg szybko i bezpiecznie usuwa pył, śnieg, pozostałości gumy czy asfaltu. Potrójna ochrona Titanium zabezpiecza powierzchnie filtrem UV oraz chroni i uodparnia powierzchnie przed wieloma czynnikami atmosferycznymi, pozostawiając długotrwały blask.

6. Odmrażacz do szyb i skrobaczka

W marcu jak w garncu - w tym miesiącu śnieg przeplata się z pięknym, wiosennym słońcem. Warto mieć jednak Spray do odśnieżania szyb. Ten spray do szyb szybko i bezpiecznie dla Twojego samochodu usunie lód, szron i zamarzniętą pokrywę śnieżną. Działa skutecznie w ekstremalnych warunkach pogodowych, nawet do minus 35 stopni C. Nie powoduje uszkodzeń gumowych elementów karoserii i wycieraczek.


Zawsze przed wyruszeniem w drogę, warto sprawdzić, czy nasz samochód jest wyposażony. Pamiętaj jednak, jeśli wyruszasz w podróż za granicę, obowiązkowe wyposażenie może się różnić. Możesz to sprawdzić w międzynarodowym akcie prawnym, w Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym.

 

 

Manly trip: 10 things you need to have in your car.

Packing is not a simple task: we always need more things than we can put into our luggage. Apart from the personal belongings, you need to have a set of items your car should be equipped with. This is a reminder of things you should take.

 

March is a difficult month for travelling. Weather in this time of year can be a real surprise! Sometimes sun, sometimes rain – you know that, right? You are going on a road trip, but the packing checklist is too long? Read what is best to take on a road trip.1. Documents

This is something you should never forget. Yet the personal ID and driving licence are, in fact, the easiest to forget when packing. Driving a car without these documents brings the risk of fine of up to 250 PLN or a reprimand. From October 1, 2018, the registration and valid liability insurance are not required: you need to show them only at the technical inspection of a car.


2. Triangle

Every driver at any time of year should have it: you can never know when you will have to stop on the road. The emergency warning triangle is necessary for signalising an unmoving vehicle on the road.


3.  Fire extinguisher

 

Fire extinguishers do not have the expiration date, but remember to check if the one you have in your car works. There can be a situation that the extinguisher is no longer functioning. To ensure your safety, replace it every two years. Remember to put it in an easily accessible place. If necessary, you could take it out quickly, without wasting time.


4. Medical kit and high-visibility vest

 

Whether having a medical kit is required by law or not, it is good to keep one. It should contain an emergency blanket, band-aids of different size, 5 and 15 cm wide bandages, sterile dressing, scissors for cutting bandages, latex gloves and a high-visibility vest.

 

 

5. Readable, lit, uncovered and well-fixed license plate

If one of these conditions is not met, you can get a fine of 100 PLN. We have a suggestion: it’s good to have a modern car care product by Dr. Marcus, a rim cleaning liquid. It can perfectly clean your license plate! This product for cleaning all kinds of rims was developed with the advanced Titanium technology. It quickly and safely removes dust, snow, remains of rubber and asphalt. The triple Titanium protection coats the surface with UV filter and protects and proofs it against many weather conditions, leaving it shiny for long.

 

6. Windshield defroster and ice scraper

 

“March many weathers”: this month brings both snow and beautiful sunshine of spring. It is good to have a snow removing spray. This windshield spray removes ice, frost and frozen snow blanket quickly and is safe for your car. It works perfectly in extreme weather conditions, even in the low temperatures to -35°C. It does not damage the rubber parts of the bodywork and wipes.

 

Before starting, it is worth checking if the car is well-equipped. It is important, however, to remember that if you are going abroad, the equipment requirements may be different. You can check this in the international act of Vienna Convention on Road Traffic.

CAR SHARING - IDEA NIE POSIADANIA SAMOCHODU NA WŁASNOŚĆ

CAR SHARING - IDEA NIE POSIADANIA SAMOCHODU NA WŁASNOŚĆ

Jakie są trendy wśród zapachów do samochodu?

Jakie są trendy wśród zapachów do samochodu?

Koronawirus. Jak czyścić samochód?

Koronawirus. Jak czyścić samochód?